۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

فعال سیاسی

هر وقت کسی طرحی برای مبارزه با ظلم بنی عباس پیشنهاد میداد، امام نقی (ع) پای چپش را روی پای راستش مینداخت و در حالی که دندونهایش را با خلال دندون تمیز میکرد، پوزخندی میزد و میفرمود:

دموکراسی خواهی یک پروسه است عزیزم نه یک پروژه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر