۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

مصائب

روزی دو زن ادعا میکردند که مادر یک پسر هستند. شکایت پیش نقی بردند…
نقی فرمود: آزمایش دی ان آ بدهید تا معلوم شود فرزند کدامتان است.
همه با دهان های باز مثل یابو به نقی نگاه می کردند…
امام فرمود: می دونستم نمی فهمید ول کن اصلا بیاین دو دست بچه رو بگیرین بکشین نفهم ها!
امام و مشکلات بروز علم لایتناهی درعهد تیب تمینی همون جلد زرده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر