۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

روزه خواری

امام در حال لایی کشیدن با شمقدر در خیابان قردن سامرا بود که ابولاشی را در حال روزه خواری دید. سریعا ترمز دستی کشیده و با یک دور درجای حرفه ای در حالی که دود از ماتحت شمقدر بیرون میزد پیش ابولاشی توقف کرد و پرسید: ملعون! در ماه مبارک چرا روزه نمیگیری؟ ابولاشی گفت : آخه پارسال روزه نگرفتم و چون کفاره یک روز روزه نگرفتن 60 روز است الان 1800 روز به خدا روزه بدهکارم! اگه بخوام 6 سال مدام روزه بگیرم برای اون یه ماه باز 6 تا ماه رمضون بدهکار میشم که میکنه به عبارتی 10800 روز و اگه بخوام ... امام سریعا پشت شمقدر نشست و در حال تیک آف کشیدن چند تایی فحش به افرادی ناشناس داد و دور شد... ضایع شدن ائمه- بخش 1- علامه یوونتوسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر