۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

عقلانیت

ابن وسواس نزد امام نقی آمد و سوالاتی در مورد طهارت و جماع پرسید. حضرت فرمود: پسر وسواس، لازم نیست برای هر سوال جزیی پیش ما بیایی. میتوانی از عقل خود استفاده کنی و با استنباطات عقلی پاسخ پرسش خود را بیابی. نقل است او آنچنان عقل ورزی کرد که به بزرگترین عقلای زمان خود تبدیل شد. ازمقالات اکسپت شده او در آی اس آی میتوان به " ترانزیستورهای بولی " اشاره کرد.

نقش عقل در فقه شیعه 
از کتاب عقول و گاگول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر