۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

بیمه

امام نقی بالای پلاک شمقدر نوشته بود "حادثه شرم کن ، من بیمه ابوالفضل ام ". حضرت روزی با شمقدر از بیابانی رد میشد که دسته ای گرگ وحشی حضرت و شمقدر را احاطه کرد. گرگ ها با دیدن بیمه ابوالفضل شرم کردند و از خوردن آنها صرف نظر کردند و به جماعی ملایم و مفید بسنده کردند .

امام و سیاست های بیمه گذاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر