۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

وحدت

سرانجام مسلمانان بر علیه نقویون متحد شدند و سپاهی گران برای جنگ به راه انداختند. پس از مشاوره با شمقدر (س)، نقی (ع) به میان مسلمین رفته و از دو نفر اول پرسید: مذهب شما چیست؟
یکی گفت شیعه و دیگری گفت سنی.
نقی گفت: کدام بر حق است؟
یکی گفت شیعه و دیگری گفت سنی.
ناگهان این دو به هم نگاه کردند و سر شیعه و سنی دعوایشان شد. از سوی دیگر هم وهابیون و سلفی ها و اسماعیلیون و ... آمدند و خلاصه کار بالا گرفت تا جایی که سپاه اسلام یکدیگر را تارومار کردند. آخرین بازمانده را هم خود حضرت (ع) با طیب خاطر با ذوالنقار نصف کرد و آتش این فتنه هم به تدبیر نقی (ع) خاموش شد.

سیره نقوی، در باب وحدت اسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر