۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

زره 4

امام نقی در بازار سامرا زره خود را در دست فردی دید. به گمان اینکه آن فرد یهودی یا نصرانی است خواست با او به نزد قاضی رود تا از سناریوی نخ نمای fairplay استفاده کرده و آن فرد را مسلمان کند. در میانه راه متوجه شد که آن فرد قبلاً مسلمان شده. امام بسیار ناراحت شد و فرمود چاقال خجالت نمیکشی وقت امام رو الکی میگیری؟ سپس به آن فرد تجاوز مبسوطی کرد و با آن مرد به منزلش رفته ابتدا خلخال در پای زنش نموده، سپس خلخال از پای او کشید و با همسر وی جماع کلبی نمود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر