۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

حضرت نقی و مخالفان حرام زاده

امام نقی(ع) 5 ساله در مهد کودک: " هر کی با من بازی نکنه خره"

امام نقی(ع) 32 ساله در مسجد جمع سامرا: "بدانید و آگاه باشید فقط حرامزاده ها پیرو ما نیستند."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر