۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

امام نقی و دیالکتیک دینی

امام نقی (ع) بعد از مطالعه ی کتاب "چرا من مسیحی نیستم" برتراند راسل فرمودند: "ما از اول هم به این گوساله گفتیم بیا مسلمان شو. اگر شده بود الان تخم نمی کرد یک کتاب بنویسد که چرا من مسلمان نیستم. کلن مساله حل می شد."

اما نقی و دیالکدتیک دینی - فصل برهان قاطع - استاد نقی مطنقی. چ ص 32

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر