۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

منفورترین مردمان از نگاه امام

اماممان نقی فرمود همانا منفورترین مردم نزد من ده دسته اند و بر هر نقوی فرض است دوری گزیدن ازاینان:

۱- آنها که پشت سر آخوندها فحش ها می دهند ولی برای توجیه آیات غیرانسانی آن به تفسیر آخوند مراجعه میکنند.
۲- متعصب هایی که مرتبن فحش های رکیک به عربها میدهند در حالیکه امامانشان عرب هستند.
۳- مردمانی که میدانند اعمه اطهارشان با زهر کشته شدند و قادر به درمان خود نبودند ولی برای شفا گرفتن به قبرشان دخیل میبندند.
۴- مردانی که با ده ها دختردوست بوده و سکس کرده اند اما هنگام ازدواج بدنبال باکره می گردند.
۵- زنانی که در آیین اسلام بیشترین ظلم برآنان رفته اما بیشترین دفاع ها را از آن میکنند.
۶- دانش جویانی که در فصل امتحانات به یکباره نماز خوان می شوند.
۷- افرادی که در ایام عاشورا و رمضان شراب نمیخورند در حالیکه در روزهای عادی عرق سگی را مثل ویسکی بلک لیبل سرمیکشند.
۸- مدعیان ارج نهادن به سنت های باستانی پارسی که در سفره هفت سین خود غرعان می گذارند.
۹- کسانی که می گویند به خرافات باور ندارند ولی برای تصمیمات مهم زندگی فال حافظ باز می کنند و برای دفع چشم زخم اسپند دود میکنند.
......

امام به اینجا که رسید از مشاهده اینهمه تناقض سر به دیوار کوفته و حدیث نویس را با ذوالنقار به دو نیم کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر