۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

امام و اسلام رحمانی

پس از آن که خلخال از پای زن یهودی در آوردند، عفییر که سخنران قابلی بود به میان مردم رفت و برای دلجویی از یهودیان گفتآنهایی که این جنایت را کردند بدانند امروز یهودیان تنها نیستید و به یاد آن زن، همه ما یهودی هستیم .

امام که فکر کرد عفییر و حاضران واقعا یهودی شده اند، همه را گردن زد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر