۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

امام و اوج سفسطه در اسلام واقعی

روزی یک نصرانی بر امام وارد شد و نعره برآورد که یا نقی! مگر نه این است که مسیحیت دین مهر و محبت است و اسلام دین خشونت؟ جز این است که عیسی مردگان را زنده میکرد و محمد زندگان را مرده؟ به راستی این دیگر چه دینی است؟ 

حضرت که اوضاع را به شدت خیت یافته بود گیلاس شرابی به وی داد و با متانت فرمود

به خدا سوگند که جدّم رسولولا هرگز اسلام واقعی را به درستی درک نکرد.

سپس نصرانی را به دونیم نمود، گیلاسش را تا ته نوشید و آروغی جانانه زد.

امام و اوج سفسطه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر