۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

ناقادور

گروهی از صحابه نعره زنان و خشتک دران به سمت امام نقی میامدند، حضرتش در کمال خونسردی سر جای خود ایستاد، پارچه قرمز بزرگی از یقه لباسش درآورد در کنار بدنش نگاهداشت و هنگامی که صحابه به او رسیدند یک حرکت بدن آمد و فرمود هولِی و توانست صحابه را رد کند.

نقی ناقادور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر