۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

جوان موفق

جوانی خدمت امام رسید که PhD برق داشت. در NGOهای محیط زیستی و حقوق بشری فعالیت میکرد و 20 هزار بیت شعر حافظ و خیام و مولوی از برداشت. امام فرمود آورین آورین. از صحابه کامنت آمد که ولیکن آب انگور نمیخورد و برای شما خشتک نمیدرد. امام فرمود اسقط من عینی (از چشمم افتاد). سپس پس گردنی و تیپایی نثار جوان کرد و او را 30 ضربه حد زد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر