۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

اسلام آور

روزی یک یهودی نزد امام آمد و فرمود: می خواهم اسلام بیاورم. امام با خنده فرمودخب برو بیاور!! یکی هم واسه من بیار.

یهودی خشمگین شد و خدوئی بر زمین انداخت و رفت که اسلام بیاورد و دیگر هیچگاه در محل اجتماع مسلمانان دیده نشد.

آیت الله غائط الدین عراقی - ائمه اطهار و پیشگیری از گمراهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر