۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

سیره نقوی، ادلّه اثبات وجود خدا

روزی نقی (ع) سوار بر کشتی خود در میان دریا دچار طوفان شدیدی شد و به آب افتاد! حضرت (ع) که بسیار وحشت کرده بود و هیچ فریاد رسی نداشت، روی تضرع به درگاه باریتعالی آورد و از ته دل خدای خویش را به کمک خواست. لحظاتی به عجز و لابه گذشت، ولی خبری نشد! پس ایشان چند فحش آبدار به خدا و اجداد خود داده و به ناچار تصمیم به شنا کردن گرفتند.

نقل است که چون خسته و آشفته به ساحل رسید، رو به قبله بول نمود!

سیره نقوی، ادلّه اثبات وجود خدا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر