۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

معراج الهی

روزی امام گوشهء حیاط خانه نشسته بودند و یک جوینت وید نقوی دود میفرمودند که جمعی از اصحاب سر رسیدند. از ایشان سوال شد: یا امیر المومنین چه میکنید؟ آیا این هم از احکام الهی است؟ امام پس از آن لحظاتی به دود خیره شدند و سپس کمی قهقهه زدند، فرمودند: این محکم ترین نردبان به سوی معراج الهی است. اما اگر بصیرت نداشته باشید تا بیش از سه چهار طبقه بالا نمیروید! و از ان روز به بعد صحابه دائم علف بار میزدند و کل کلِ ریزی بین آنها بود مبنی بر اینکه تا به کدامین طبقه برسند...

امام و راههای مختلف رسیدن به خدا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر