۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

علم لدنی و کادوی تولد

در سالروز تولد 9 سالگی امام نقی(حیف)، آن امام به صورت رندوم برخی از میهمانان را زیر چک و لقد می گرفت تا جان از ماتحتشان درآید. وقتی علت را جویا می شدند. امام به علم لدنی خویش اشاره می فرمودند و ذکر این نکته :

آخه الدنگ من که میدونم تو اون کادو پارچ و لیوانه و سپس فرمودند:
به خدا قسم مسلمان نیست کسی که برای تولد بچه پارچ و لیوان کادو ببرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر