۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

اعجاز لباس

روزى امام نقى با لباس مبدل ميان مردم رفت و فرمود: بادمجان قلب را نورانى و پوست را سفيد ميگرداند! مردم كه امام را نشناخته بودند به ايشان خنديدند و ديوانه اش خواندند. روز بعد امام عين همين جمله را با لباس امامت و از بالاى منبر به خورد همان مردم دادند. اينبار جماعت از اعجاز طبى امام بر خود غائط كردند و امام در حالى كه از فراز منبر سر و صورت انها را با بول مبارک متبرک مينمود فرمود به خدا قسم شما جز سوارى دادن به آخوندها هيچ لياقت ديگرى نداريد!

(
امام نقى و پى بردن به اعجاز لباس امامت)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر