۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

ندقه

آیا می دانستید صندوق ندقه اولین بار در شهر سامرا و توسط قمیته امداد امام نقی نصب گردید؟

این اقدام در پی بی پولی های پی در پی امام صورت گرفت و بدین روی هر کسی که ندقه میداد از 70 نوع جماعی که در انتظارش بود در امان می ماند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر