۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

حکم جماع با خرمگس

نقل است از سیفون ابن آفتابه که محضر امام نقی رسید و پیرامون حکم جماع با خرمگس چشم سبز سوال نمود؟ امام پاسخ گفت: باید به مدت هفت ساعت آن را زیر نظر بگیری که در هنگام پرواز زیر یک خرمگس دیگر نچسبیده باشد و شوهر دار نباشد سپس باید از او مراقبت کنی که جفت گیری نکند و 9 ماه عده نگه داری اگر بعد از آن زنده بود باید خطبه عقد را زیر چاه فاضلاب در حالی که تا گردن فرو رفته ای جاری کنی و در نهایت اگر موفق به جماع شدی و باز اومدی من رو اسکل کنی چنان از شش زاویه با تو جماع میکنم که دیگر همه را به شکل خرمگس بنگری.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر