۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

معجزات عددی

آیا می دانید که امام ما اولین امام دو رقمی بوده است؟

آیا می دانید امام ما تنها امامی هستند که وقتی شماره شان به مبنای دو برده شود به 1010 تبدیل می شود که تکرار شماره امام است؟

آیا می دانید تمام امامان دیگر به شماره امام ما حسادت می ورزیدند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر