۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

روت کانال دندان

مردی خدمت امام نقی آمد و پرسید چرا پیامبر شما هیچ معجزه ای نداشت ؟

حضرت به لپ های متورم خود اشاره کرد و فرمود جواب سؤال تو خیلی طولانیست و من تازه از دندان پزشکی آمده ام نمیتوانم زیاد حرف بزنم.

امام و روت کانال دندان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر