۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخوند کرواتی

شخصی نزد امام آمد و گفت «یا نقی هرچه دعا میکنم ، گریه میکنم ، زاری میکنم انگار الله با من قهر است و دعای مرا مستجاب نمیکند
امام پرسید : جنب نیستی؟
-
خیر
+
نماز اول وقت میخوانی؟
-
بله
+
خمس و زکات پرداختی؟
-
بله
+
قبلا شده بدون پرداخت خمس و زکات و صدقه دعا کرده ای؟
-
آری فقط یک بار اینگونه شد
+
مشکلت از همین است. باید صبر کنی تا دفعه بعد که میروم معراج به الله بگویم تو را از لیست اسپم در بیاورد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر