۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

عباسیان

نقل است وقتی امام از سر مجبوری به مراسم ختم عباسیان میرفت، از لج آنها به جای فاتحه فرستادن تا سی میشمرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر