۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

آی کیوی بالای نقی

یکی از دانشمندان یهودی هر چه سعی کرد کلمه ای به امام بیاموزد تا او را بنده خویش کند نتوانست و عاقبت خسته و ناامید به شهر خودش برگشت.

از او پرسیدند چراموفق نشدی؟

گفت: بنده به مورچه غذا خوردن با قاشق و چنگال را آموخته ام و به گنجشک سه زبان زنده دنیا را آموخته ام ولی با کسی که آی کیو صفر دارد چه کنم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر