۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

بت شکن

از ابودیزل: امام نقی که از بت پرستی مردم سامرا خسته شده بود، شبانه به بتخانه رفت و تمام بت ها را با تبر شکست و تبر را در دست بت بزرگ قرار داد
فردا از طرف نظمیه، امام را احضار کردند. رییس نظمیه به امام گفت: دیشب یک نفر بتها را شکسته و تبری در دست بت بزرگ دیده شده، آیا شما میدانید چه کسی بت ها را شکسته ؟
امام فرمود: خوب حتما بت بزرگ آنها را شکسته.
سپس رییس نظمیه، فیلم شب قبل دوربین مدار بسته در بتکده را به امام نشان داد که نقی با تبری به دست در حال شکستن بتها بود.
امام با حالتی بهت زده رو به دوربین فرمود: قاعدتا نباید اینطوری میشد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر