۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

علل قیام حضرت

امام نقی (ع) مدتی تصمیم گرفتند که با زبان خوش به سراغ دشمنان رفته و با آنها مباحثه کنند، ولی مشاهده کردند که ایشان با کمال بی شرمی در همه مناظرات حضرت (ع) را شکست می دهند. پس دوباره دست به شمشیر برده و راه مبارزه در پیش گرفتند...

سیره نقوی، در باب علل قیام های حضرت (ع)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر