۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

بول معطر

ابن معامله میگوید از معجزات آن امام همین بس که مدفوع ایشان بوی بهشت میداد، باد دلشان فضا را معطر میکرد، آروغ مبارکشان همچون موسیقی بر گوشها نوازنده بود، و گرمی نفس مبارکشان همچون سشوار بود.
اصحاب که این را میدانستند از امام در دستشویی هتلهای سامرا و در مراسم جشن و عروسی استفاده میکردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر